Νεφρολιθίαση

Η νεφρολιθίαση ή πέτρες στα νεφρά, είναι μια κατάσταση που οφείλεται στην καθίζηση κρυστάλλων που περιέχονται στα ούρα και στον σχηματισμό λίθων στην αποχετευτική μοίρα των νεφρών. Πρόκειται για μια διαταραχή που δεν δημιουργεί σοβαρά κλινικά προβλήματα με την προϋπόθεση ότι οι λίθοι είναι λίγοι και μικροί σε μέγεθος. Ωστόσο εφόσον κάποιος από τους λίθους…

Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η μη αναστρέψιμη έκπτωση της λειτουργίας των νεφρών. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται συνήθως με την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη (τα περιστατικά αυτά αποτελούν γύρω στο 40% των περιπτώσεων), υπέρτασης (περίπου το 25% των περιπτώσεων), σπειραματοπαθειώv (13% των περιπτώσεων), άλλων νεφροπαθειών και με πολυκυστική νόσο των νεφρών (7%). Όλες αυτές οι καταστάσεις…

Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια

Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από αιφνίδια μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης και μείωση της ικανότητας του νεφρού να αποβάλλει τα υποπροϊόντα του μεταβολισμού. Είναι μια διαταραχή που συνήθως εμφανίζεται σε άτομα τα οποία δεν παρουσίαζαν προηγουμένως κάποια νεφρική δυσλειτουργία. Τα αίτια για την εμφάνιση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας διακρίνονται: Στην μείωση του όγκου των…

Νεφρωτικό Σύνδρομο

Το νεφρωσικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από πρωτεΐνουρία έλλειψη πρωτεϊνών, υπερλιπιδαιμία και οίδημα. Ακόμη, στο νεφρωσικό σύνδρομο παρατηρείται αύξηση της διαπερατότητας των τριχοειδών αγγείων του νεφρικού σπειράματος. Αυτό συντελεί στην αποβολή πρωτεϊνών με τα ούρα. Αυτή η απώλεια πρωτεϊνών προκαλεί την αύξηση της λευκωματίνης και άλλων πρωτεϊνών από το ήπαρ προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες. Ο μηχανισμός…

Οξεία Σπειραματονεφρίτιδα ή Νεφριτικό Σύνδρομο

Η οξεία σπειραματονεφρiτιδα είναι η φλεγμονή των τριχοειδών αγγείων του νεφρικού σπειράματος. Η κλινική της εκδήλωση γίνεται με τη μορφή νεφριτικού συνδρόμου δηλαδή με την παρουσία αίματος στα ούρα, ολιγουρία και υπέρταση. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις παρουσιάζεται οίδημα στα άκρο και πνευμονικό οίδημα. Συχνά στην οξεία σπειροματονεφρiτιδα υπάρχει έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Αυτή μπορεί είτε…