Κληρονομικότητα και γενετική διακύμανση

Με τον όρο κληρονομικότητα αναφερόμαστε στο σύνολο των νόμων με τους οποίους μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά τα χαρακτηριστικά των οργανισμών. Παρότι όλοι οι άνθρωποι εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, από άνθρωπο σε άνθρωπο εμφανίζονται παραλλαγές χαρακτηριστικών και διακυμάνσεις στις μετρήσιμες ποσότητες ουσιών του οργανισμού. Οι διακυμάνσεις αυτές μπορεί να οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή σε γενετικά…

Παραδείγματα Nutrigenetics

Είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση χοληστερόλης στο πλάσμα σχετίζεται με τη διατροφή. Επιπλέον όμως έχει παρατηρηθεί ότι η ίδια σίτιση δεν παράγει τα ίδια αποτελέσματα στις μετρήσεις χοληστερόλης στο αίμα. Έρευνες υποδεικνύουν ότι η απόκριση στη διατροφή σχετίζεται με τη γενετική παραλλαγή των απολιποπρωτεϊνών, όπως πχ συμβαίνει με την απολιποπρωτεiνη Ε (Αρο Ε). Άτομα με…

Ορισμός. Τι είναι η Διατροφογενετική

Ο όρος Διατροφογενετική (Nutnigenetics), που εισήχθη στο επιστημονικό λεξιλόγιο το 1975, αναφέρεται στην επίδραση ή αλληλεπίδραση της γενετικής ποικιλομορφίας του ατόμου, στην απόκρισή του στη διατροφή. Πρόκειται για την επέκταση της έννοιας της Φαρμακογενετικής που αφορά την απόκριση ενός οργανισμού σε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με το γενετικό του υλικό.Ένας σχετικά νέος τομέας της Ιατρικής…