Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

Η απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Ο οργανισμός αυτός θα αλληλοεπιδράσει με άλλους οργανισμούς και μπορεί να διαταράξει την περιβαλλοντική ισορροπία. Είναι πολύ πιθανή η ανάπτυξη εντόμων και ζιζαvίων ανθεκτικών σε εντομοκτόνες και ζιζανιοκτόνες τοξικές ουσίες που δημιουργεί προβλήματα στις υπάρχουσες καλλιέργειες. Επιπλέον, η μεταφορά γονίδιων προς άλλα είδη…

Πιθανή επικινδυνότητα λόγω μεταφοράς γονιδίου ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και πιθανές αντιδράσεις από την χρήση ιικού DNA

Κατά την κατασκευή των γενετικά τροποποιημένων φυτών χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναγνώρισης γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά, που προέρχονται από βακτήρια. Υπάρχει θεωρητικά μικρή πιθανότητα, μέσω «οριζόντιας» μεταφοράς να μεταφερθεί το γονίδιο ή τμήμα του γονιδίου από το τρόφιμο σε κύτταρα ή βακτήρια του ανθρώπινου πεπτικού συστήματος.Αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πιθανό βακτήρια του πεπτικού συστήματος να…

Αλλεργιογόνες Δράσεις

Αν το γονίδιο που μεταφέρεται στον οργανισμό προέρχεται από αλλεργιογόνο τρόφιμο (όπως γάλα, οστρακοειδή, ψάρια, ξηροί καρποί), υπάρχει περίπτωση να μεταφέρει την αλλεργιογόνο δράση του στο νέο τρόφιμο. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, κάθε νέο γενετικά τροποποιημένο τρόφιμο πρέπει να ελέγχεται για την αλλεργιογόνο του δράση και να εγκρίνεται μόνο αν δεν παρουσιάζει σημαντικές…

Πιθανή επικινδυνότητα λόγω ενσωμάτωσης γονιδίων

Η εισαγωγή νέων γονιδίων στους υπάρχοντες οργανισμούς μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες στο γονιδίωμα του νέου οργανισμού. Κάποια γονίδια μπορεί να σιγήσουν και κάποια άλλα που ήταν ανενεργά να ενεργοποιηθούν, προκαλώντας απρόβλεπτες συνέπειες. Ο μεταβολισμός του οργανισμού διαταράσσεται, δημιουργώντας νέες τοξικές ουσίες ή αυξάνοντας την ποσότητα των υπαρχόντων.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της τρυπτοφάνης. Το…