Συμπέρασμα – Βιβλιογραφία

Όπως αναφέρεται γενικά για κάθε επιστημονικό κλάδο και επίτευγμα, η απόλυτη ασφάλεια δεν μπορεί να επιτευχθεί ποτέ και ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τη γνώση και τις εξελίξεις της επιστήμης. Στον τομέα των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, ο έλεγχος της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των…

Ορισμός GMO

Μέσω της Βιοτεχνολογίας και συγκεκριμένα της Γενετικής Μηχανικής είναι δυνατό να παρασκευαστούν στοχευμένα νέοι οργανισμοί, που διαθέτουν νέες ιδιότητες. Οι μέθοδοι για τη μεταφορά ενός ξένου γονιδίου σε ένα φυτό είναι ποικίλες.

Πιθανή επικινδυνότητα λόγω μεταφοράς γονιδίου ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και πιθανές αντιδράσεις από την χρήση ιικού DNA

Κατά την κατασκευή των γενετικά τροποποιημένων φυτών χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναγνώρισης γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά, που προέρχονται από βακτήρια. Υπάρχει θεωρητικά μικρή πιθανότητα, μέσω «οριζόντιας» μεταφοράς να μεταφερθεί το γονίδιο ή τμήμα του γονιδίου από το τρόφιμο σε κύτταρα ή βακτήρια του ανθρώπινου πεπτικού συστήματος.Αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πιθανό βακτήρια του πεπτικού συστήματος να…

Αλλεργιογόνες Δράσεις

Αν το γονίδιο που μεταφέρεται στον οργανισμό προέρχεται από αλλεργιογόνο τρόφιμο (όπως γάλα, οστρακοειδή, ψάρια, ξηροί καρποί), υπάρχει περίπτωση να μεταφέρει την αλλεργιογόνο δράση του στο νέο τρόφιμο. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, κάθε νέο γενετικά τροποποιημένο τρόφιμο πρέπει να ελέγχεται για την αλλεργιογόνο του δράση και να εγκρίνεται μόνο αν δεν παρουσιάζει σημαντικές…

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

Στην Ευρώπη επικρατεί η άποψη ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και τρόφιμα πιθανόν εγκυμονούν μακροχρόνιους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών και άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην απελευθέρωση και χρήση τους. Εδώ βασική αρχή αποτελεί η αρχή της πρόληψης. Σε συνδυασμό με την αρχή της ουσιαστικής ισοδυναμίας προβλέπεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο…

Νομική Αντιμετώπιση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

Οι απόψεις για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τις καλλιέργειες τους και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον διίστανται. Με τις διαφορετικές απόψεις έχουν συνταχθεί ολόκληρες χώρες και ομάδες κρατών, με αποτέλεσμα η διείσδυση των προϊόντων και των τεχνικών καλλιέργειας να διαφοροποιείται σημαντικά στα διάφορα μέρη του κόσμου.Οι υπέρμαχοι θεωρούν ότι με τη χρήση…

Τύποι Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

Το μεγαλύτερο μέρος των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών μπορούν vα καταταγούν σε δύο βασικές κατηγορίες που σχετίζονται με την επιθυμητή ιδιότητα που έχουν αποκτήσει μετά την εισαγωγή του νέου γονιδίου:Φυτά ανθεκτικά σε ζιζανιοκτόνα (herbicide-tolerant), όπως η σόγια Roundup Ready, ανθεκτική στο ζιζανιοκτόνο glyphosate της εταιρείας Monsanto. Με τη χρήση των τροποποιημένων σπόρων η καλλιέργεια μπορεί να…

Η εξάπλωση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

Η γενετική τροποποίηση ξεκίνησε να εφαρμόζετε εμπορικά στη φαρμακευτική βιομηχανία. Σκοπός ήταν η παραγωγή ορμονών, όπως η ινσουλίνη και η αυξητική ορμόνη.Η ινσουλίνη, απαραίτητη για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη παρότι είχε παρασκευασθεί συνθετικά οπό το 1921, παράγονταν ευρέως με βάση την ινσουλίνη των χοίρων. Η αυξητική ορμόνη, απαραίτητη για τη θεραπεία της ανεπάρκειας αυξητικής…

Βιβλιογραφία

Κοντογιάννη. Μ. 2010, «Βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία» στο Ν. Κατσιλάμπρος και συνεργάτες (2010) (επιμ.) Κλινική Διατροφή, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, ΜΕΠΕ Αθήνα Γεράρδη. Ν. 2009 « Έρευνα αγοράς σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής και τον ρόλο του φαρμακοποιού ως επιστημονικού συμβούλου στη διάθεση τους στο κοινό», Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμήμα Φαρμακευτικής.

Διαγενετικά ζωικά πρότυπα και η χρήση τους

Το διαγενετικά ζώα παράγονται από την εσκεμμένη εισαγωγή ξένου DNA στο γονιδίωμα ενός ζώου δέκτη. Το ξένο DΝΑ πρέπει στη συνέχεια να μεταδοθεί διαμέσου των γεννητικών κυττάρων, προκειμένου κάθε κύτταρο να περιέχει το ίδιο τροποποιημένο γενετικό υλικό και να μπορεί να κληρονομηθεί στις επόμενες γενεές. Η εισαγωγή DNA μπορεί να οδηγήσει στην uπερ- ή uπο-έκφραση…