Βιβλιογραφία

Κοντογιάννη. Μ. 2010, «Βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία» στο Ν. Κατσιλάμπρος και συνεργάτες (2010) (επιμ.) Κλινική Διατροφή, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, ΜΕΠΕ Αθήνα Γεράρδη. Ν. 2009 « Έρευνα αγοράς σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής και τον ρόλο του φαρμακοποιού ως επιστημονικού συμβούλου στη διάθεση τους στο κοινό», Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμήμα Φαρμακευτικής.

Διαγενετικά ζωικά πρότυπα και η χρήση τους

Το διαγενετικά ζώα παράγονται από την εσκεμμένη εισαγωγή ξένου DNA στο γονιδίωμα ενός ζώου δέκτη. Το ξένο DΝΑ πρέπει στη συνέχεια να μεταδοθεί διαμέσου των γεννητικών κυττάρων, προκειμένου κάθε κύτταρο να περιέχει το ίδιο τροποποιημένο γενετικό υλικό και να μπορεί να κληρονομηθεί στις επόμενες γενεές. Η εισαγωγή DNA μπορεί να οδηγήσει στην uπερ- ή uπο-έκφραση…

Nutrigenomics

Με τον όρο Nutrigenomics αναφερόμαστε στη μελέτη της επίδρασης της τροφής και των συστατικών της στην έκφραση των γονιδίων. Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής συσχετίζουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών με την έκφραση ή την σίγαση γονιδίων. Η θεωρία των Nutrigenomics σχετίζεται με την ιδέα της εξατομικευμένης διατροφής. Απώτερος σκοπός είναι να χαρτογραφηθεί το ανθρώπινο…

Κληρονομικότητα και γενετική διακύμανση

Με τον όρο κληρονομικότητα αναφερόμαστε στο σύνολο των νόμων με τους οποίους μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά τα χαρακτηριστικά των οργανισμών. Παρότι όλοι οι άνθρωποι εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, από άνθρωπο σε άνθρωπο εμφανίζονται παραλλαγές χαρακτηριστικών και διακυμάνσεις στις μετρήσιμες ποσότητες ουσιών του οργανισμού. Οι διακυμάνσεις αυτές μπορεί να οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή σε γενετικά…

Παραδείγματα Nutrigenetics

Είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση χοληστερόλης στο πλάσμα σχετίζεται με τη διατροφή. Επιπλέον όμως έχει παρατηρηθεί ότι η ίδια σίτιση δεν παράγει τα ίδια αποτελέσματα στις μετρήσεις χοληστερόλης στο αίμα. Έρευνες υποδεικνύουν ότι η απόκριση στη διατροφή σχετίζεται με τη γενετική παραλλαγή των απολιποπρωτεϊνών, όπως πχ συμβαίνει με την απολιποπρωτεiνη Ε (Αρο Ε). Άτομα με…

Ορισμός. Τι είναι η Διατροφογενετική

Ο όρος Διατροφογενετική (Nutnigenetics), που εισήχθη στο επιστημονικό λεξιλόγιο το 1975, αναφέρεται στην επίδραση ή αλληλεπίδραση της γενετικής ποικιλομορφίας του ατόμου, στην απόκρισή του στη διατροφή. Πρόκειται για την επέκταση της έννοιας της Φαρμακογενετικής που αφορά την απόκριση ενός οργανισμού σε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με το γενετικό του υλικό.Ένας σχετικά νέος τομέας της Ιατρικής…