Ορισμός GMO

Μέσω της Βιοτεχνολογίας και συγκεκριμένα της Γενετικής Μηχανικής είναι δυνατό να παρασκευαστούν στοχευμένα νέοι οργανισμοί, που διαθέτουν νέες ιδιότητες. Οι μέθοδοι για τη μεταφορά ενός ξένου γονιδίου σε ένα φυτό είναι ποικίλες.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

Στην Ευρώπη επικρατεί η άποψη ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και τρόφιμα πιθανόν εγκυμονούν μακροχρόνιους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών και άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην απελευθέρωση και χρήση τους. Εδώ βασική αρχή αποτελεί η αρχή της πρόληψης. Σε συνδυασμό με την αρχή της ουσιαστικής ισοδυναμίας προβλέπεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο…

Νομική Αντιμετώπιση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

Οι απόψεις για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τις καλλιέργειες τους και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον διίστανται. Με τις διαφορετικές απόψεις έχουν συνταχθεί ολόκληρες χώρες και ομάδες κρατών, με αποτέλεσμα η διείσδυση των προϊόντων και των τεχνικών καλλιέργειας να διαφοροποιείται σημαντικά στα διάφορα μέρη του κόσμου.Οι υπέρμαχοι θεωρούν ότι με τη χρήση…

Τύποι Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

Το μεγαλύτερο μέρος των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών μπορούν vα καταταγούν σε δύο βασικές κατηγορίες που σχετίζονται με την επιθυμητή ιδιότητα που έχουν αποκτήσει μετά την εισαγωγή του νέου γονιδίου:Φυτά ανθεκτικά σε ζιζανιοκτόνα (herbicide-tolerant), όπως η σόγια Roundup Ready, ανθεκτική στο ζιζανιοκτόνο glyphosate της εταιρείας Monsanto. Με τη χρήση των τροποποιημένων σπόρων η καλλιέργεια μπορεί να…

Η εξάπλωση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

Η γενετική τροποποίηση ξεκίνησε να εφαρμόζετε εμπορικά στη φαρμακευτική βιομηχανία. Σκοπός ήταν η παραγωγή ορμονών, όπως η ινσουλίνη και η αυξητική ορμόνη.Η ινσουλίνη, απαραίτητη για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη παρότι είχε παρασκευασθεί συνθετικά οπό το 1921, παράγονταν ευρέως με βάση την ινσουλίνη των χοίρων. Η αυξητική ορμόνη, απαραίτητη για τη θεραπεία της ανεπάρκειας αυξητικής…