Παραδείγματα Nutrigenetics

Είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση χοληστερόλης στο πλάσμα σχετίζεται με τη διατροφή. Επιπλέον όμως έχει παρατηρηθεί ότι η ίδια σίτιση δεν παράγει τα ίδια αποτελέσματα στις μετρήσεις χοληστερόλης στο αίμα.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι η απόκριση στη διατροφή σχετίζεται με τη γενετική παραλλαγή των απολιποπρωτεϊνών, όπως πχ συμβαίνει με την απολιποπρωτεiνη Ε (Αρο Ε). Άτομα με το φαινότυπο Αρο Ε4/4 εμφανίζουν αύξηση στη χοληστερόλη ορού όταν ακολουθούν μια διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρό αλλά υψηλής σε χοληστερόλη. Αντίθετα, άτομα με φαινότυπο Αρο Ε2/2, Αρο Ε3/2 δεν παρουσιάζουν αύξηση. Όταν η διατροφή είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και χοληστερίνη, όλα τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν μειωμένη χοληστερόλη, ανεξάρτητα από τη γονιδιακή παραλλαγή. Επομένως, η απόκριση της χοληστερόλης του ορού στη διατροφική πρόσληψη χοληστερόλης είναι άμεσα εξαρτώμενη από το φαινότυπο.

Τα αποτελέσματα των μελετών υποστηρίζουν την άποψη ότι το Αρο Ε4 αλληλόμορφο γονίδιο συνδέεται με αυξημένη απόκριση της χοληστερόλης της λιποπρωτεiνης χαμηλής πυκνότητας (LDL) στους διαιτητικούς χειρισμούς. Η μείωση της LDL για δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και χοληστερόλη είναι διπλάσια στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Στους άνδρες με φαινότυπο Αρο Ε3/4 η μείωση ήταν 23%, σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή που παρατηρήθηκε στους Αρο Ε3/3 (14%) ή Αρο Ε3/2 (13%), υποδηλώνοντας ότι οι άνδρες με το γονίδιο Αρο Ε3/4 ανταποκρίνονται περισσότερο στη διατροφή με περιορισμένο κορεσμένο λίπος και χοληστερόλη από τους άνδρες με το Αρο Ε3/3. Επιπρόσθετες μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες με τον Αρο Ε3/2 φαινότυπο ωφελούνται λιγότερο από διατροφή με υψηλό ποσοστό πολυακόρεστων προς κορεσμένα λιπαρά λόγω της μείωσης της περισσότερο «προστατευτικής» χοληστερόλης των λιποπρωτεινών υψηλής πυκνότητας (HDL).

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι το πίτουρο της βρώμης μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης του ορού. Πρόσφατα, αποδείχθηκε ότ μόνο τα άτομα με το φαινότυπο Apo Ε3/3 είχαν μια υποχοληστερολαιμική απόκριση στο πίτουρο της βρώμης σε 4 εβδομάδες, αλλά δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή στα άτομα με τον Apo Ε4/4 ή τον 4/3 τύπο.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι γενικές διατροφικές οδηγίες δεν προσφέρουν τα ίδια οφέλη για όλα τα άτομα, καθώς η απόκριση του οργανισμού εξαρτάται από το γονότυπο του κάθε ατόμου. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία των Nutrigenetics, απαιτείται γνώση συγκεκριμένων γενετικών πληροφοριών για να καθοριστεί η βέλτιστη διατροφή για ένα άτομο.

Αφήστε μια απάντηση