Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

 Η απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Ο οργανισμός αυτός θα αλληλοεπιδράσει με άλλους οργανισμούς και μπορεί να διαταράξει την περιβαλλοντική ισορροπία. Είναι πολύ πιθανή…

0 Comments

Πιθανή επικινδυνότητα λόγω μεταφοράς γονιδίου ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και πιθανές αντιδράσεις από την χρήση ιικού DNA

Κατά την κατασκευή των γενετικά τροποποιημένων φυτών χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναγνώρισης γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά, που προέρχονται από βακτήρια. Υπάρχει θεωρητικά μικρή πιθανότητα, μέσω «οριζόντιας» μεταφοράς να μεταφερθεί το γονίδιο…

0 Comments

Αλλεργιογόνες Δράσεις

Αν το γονίδιο που μεταφέρεται στον οργανισμό προέρχεται από αλλεργιογόνο τρόφιμο (όπως γάλα, οστρακοειδή, ψάρια, ξηροί καρποί), υπάρχει περίπτωση να μεταφέρει την αλλεργιογόνο δράση του στο νέο τρόφιμο. Για να…

0 Comments

Πιθανή επικινδυνότητα λόγω ενσωμάτωσης γονιδίων

Η εισαγωγή νέων γονιδίων στους υπάρχοντες οργανισμούς μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες στο γονιδίωμα του νέου οργανισμού. Κάποια γονίδια μπορεί να σιγήσουν και κάποια άλλα που ήταν ανενεργά να ενεργοποιηθούν,…

0 Comments