Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

   Στην Ευρώπη επικρατεί η άποψη ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και τρόφιμα πιθανόν εγκυμονούν μακροχρόνιους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών και άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή…

0 Comments

Νομική Αντιμετώπιση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

  Οι απόψεις για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τις καλλιέργειες τους και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον διίστανται. Με τις διαφορετικές απόψεις έχουν συνταχθεί ολόκληρες χώρες και…

0 Comments

Τύποι Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

Το μεγαλύτερο μέρος των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών μπορούν vα καταταγούν σε δύο βασικές κατηγορίες που σχετίζονται με την επιθυμητή ιδιότητα που έχουν αποκτήσει μετά την εισαγωγή του νέου γονιδίου: Φυτά…

0 Comments

Η εξάπλωση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

   Η γενετική τροποποίηση ξεκίνησε να εφαρμόζετε εμπορικά στη φαρμακευτική βιομηχανία. Σκοπός ήταν η παραγωγή ορμονών, όπως η ινσουλίνη και η αυξητική ορμόνη. Η ινσουλίνη, απαραίτητη για τους πάσχοντες από…

0 Comments

Ορισμός GMO

Οι οργανισμοί στους οποίους το γενετικό υλικό (DNA) έχει τροποποιηθεί με μη φυσικό τρόπο, δηλαδή όχι μέσω διασταύρωσης ή φυσικής αναπαραγωγής ορίζονται ως Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ, Genetically Modified Organisms,…

0 Comments