Βιβλιογραφία

Κοντογιάννη. Μ. 2010, «Βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία» στο Ν. Κατσιλάμπρος και συνεργάτες (2010) (επιμ.) Κλινική Διατροφή, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, ΜΕΠΕ Αθήνα  Γεράρδη. Ν. 2009 « Έρευνα αγοράς σχετικά με τα συμπληρώματα…

0 Comments

Διαγενετικά ζωικά πρότυπα και η χρήση τους

Το διαγενετικά ζώα παράγονται από την εσκεμμένη εισαγωγή ξένου DNA στο γονιδίωμα ενός ζώου δέκτη. Το ξένο DΝΑ πρέπει στη συνέχεια να μεταδοθεί διαμέσου των γεννητικών κυττάρων, προκειμένου κάθε κύτταρο…

0 Comments

Nutrigenomics

Με τον όρο Nutrigenomics αναφερόμαστε στη μελέτη της επίδρασης της τροφής και των συστατικών της στην έκφραση των γονιδίων. Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής συσχετίζουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών…

0 Comments

Παραδείγματα Nutrigenetics

Είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση χοληστερόλης στο πλάσμα σχετίζεται με τη διατροφή. Επιπλέον όμως έχει παρατηρηθεί ότι η ίδια σίτιση δεν παράγει τα ίδια αποτελέσματα στις μετρήσεις χοληστερόλης στο αίμα.…

0 Comments

Κληρονομικότητα και γενετική διακύμανση

Με τον όρο κληρονομικότητα αναφερόμαστε στο σύνολο των νόμων με τους οποίους μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά τα χαρακτηριστικά των οργανισμών. Παρότι όλοι οι άνθρωποι εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, από άνθρωπο…

0 Comments

Ορισμός

Ο όρος Διατροφογενετική (Nutnigenetics), που εισήχθη στο επιστημονικό λεξιλόγιο το 1975, αναφέρεται στην επίδραση ή αλληλεπίδραση της γενετικής ποικιλομορφίας του ατόμου, στην απόκρισή του στη διατροφή. Πρόκειται για την επέκταση…

0 Comments