Συμπέρασμα – Βιβλιογραφία

 Όπως αναφέρεται γενικά για κάθε επιστημονικό κλάδο και επίτευγμα, η απόλυτη ασφάλεια δεν μπορεί να επιτευχθεί ποτέ και ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο τρόπος με…

0 Comments

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

 Η απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Ο οργανισμός αυτός θα αλληλοεπιδράσει με άλλους οργανισμούς και μπορεί να διαταράξει την περιβαλλοντική ισορροπία. Είναι πολύ πιθανή…

0 Comments

Πιθανή επικινδυνότητα λόγω μεταφοράς γονιδίου ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και πιθανές αντιδράσεις από την χρήση ιικού DNA

Κατά την κατασκευή των γενετικά τροποποιημένων φυτών χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναγνώρισης γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά, που προέρχονται από βακτήρια. Υπάρχει θεωρητικά μικρή πιθανότητα, μέσω «οριζόντιας» μεταφοράς να μεταφερθεί το γονίδιο…

0 Comments

Αλλεργιογόνες Δράσεις

Αν το γονίδιο που μεταφέρεται στον οργανισμό προέρχεται από αλλεργιογόνο τρόφιμο (όπως γάλα, οστρακοειδή, ψάρια, ξηροί καρποί), υπάρχει περίπτωση να μεταφέρει την αλλεργιογόνο δράση του στο νέο τρόφιμο. Για να…

0 Comments

Πιθανή επικινδυνότητα λόγω ενσωμάτωσης γονιδίων

Η εισαγωγή νέων γονιδίων στους υπάρχοντες οργανισμούς μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες στο γονιδίωμα του νέου οργανισμού. Κάποια γονίδια μπορεί να σιγήσουν και κάποια άλλα που ήταν ανενεργά να ενεργοποιηθούν,…

0 Comments

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

   Στην Ευρώπη επικρατεί η άποψη ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και τρόφιμα πιθανόν εγκυμονούν μακροχρόνιους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών και άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή…

0 Comments

Νομική Αντιμετώπιση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

  Οι απόψεις για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τις καλλιέργειες τους και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον διίστανται. Με τις διαφορετικές απόψεις έχουν συνταχθεί ολόκληρες χώρες και…

0 Comments

Τύποι Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

Το μεγαλύτερο μέρος των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών μπορούν vα καταταγούν σε δύο βασικές κατηγορίες που σχετίζονται με την επιθυμητή ιδιότητα που έχουν αποκτήσει μετά την εισαγωγή του νέου γονιδίου: Φυτά…

0 Comments

Η εξάπλωση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

   Η γενετική τροποποίηση ξεκίνησε να εφαρμόζετε εμπορικά στη φαρμακευτική βιομηχανία. Σκοπός ήταν η παραγωγή ορμονών, όπως η ινσουλίνη και η αυξητική ορμόνη. Η ινσουλίνη, απαραίτητη για τους πάσχοντες από…

0 Comments

Ορισμός GMO

Οι οργανισμοί στους οποίους το γενετικό υλικό (DNA) έχει τροποποιηθεί με μη φυσικό τρόπο, δηλαδή όχι μέσω διασταύρωσης ή φυσικής αναπαραγωγής ορίζονται ως Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ, Genetically Modified Organisms,…

0 Comments