Τύποι Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

Το μεγαλύτερο μέρος των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών μπορούν vα καταταγούν σε δύο βασικές κατηγορίες που σχετίζονται με την επιθυμητή ιδιότητα που έχουν αποκτήσει μετά την εισαγωγή του νέου γονιδίου:
Φυτά ανθεκτικά σε ζιζανιοκτόνα (herbicide-tolerant), όπως η σόγια Roundup Ready, ανθεκτική στο ζιζανιοκτόνο glyphosate της εταιρείας Monsanto. Με τη χρήση των τροποποιημένων σπόρων η καλλιέργεια μπορεί να απαλλαγεί από τα ενοχλητικά ζιζάνια με τη χρήση του συγκεκριμένου ζιζανιοκτόνου, χωρίς να επηρεαστεί το φυτό που καλλιεργείται.
Φυτά ανθεκτικά σε έντομα (insect-resistant ή φυτά Bt), όπως το καλαμπόκι Βt. Τα φυτά αυτά παράγουν το δικό τους «βιοεντομοκτόνο», αφού έχει εισαχθεί σε αυτά ένα γονίδιο του εδαφικού βακτηρίου Bacillus thυringiensis (Bt), το οποίο παράγει μια πρωτεΐνη με εντομοκτόνες ιδιότητες.
Το ανθεκτικά σε ζιζανιοκτόνα φυτά αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών.

Αφήστε μια απάντηση