Διαγενετικά ζωικά πρότυπα και η χρήση τους

Το διαγενετικά ζώα παράγονται από την εσκεμμένη εισαγωγή ξένου DNA στο γονιδίωμα ενός ζώου δέκτη. Το ξένο DΝΑ πρέπει στη συνέχεια να μεταδοθεί διαμέσου των γεννητικών κυττάρων, προκειμένου κάθε κύτταρο να περιέχει το ίδιο τροποποιημένο γενετικό υλικό και να μπορεί να κληρονομηθεί στις επόμενες γενεές. Η εισαγωγή DNA μπορεί να οδηγήσει στην uπερ- ή uπο-έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων ή στην έκφραση νέων γονιδίων για το είδος του ζώου.

Το διαγενετικά ζώα χρησιμοποιούνται σαν μοντέλα για στη μελέτη παθήσεων του ανθρώπου. Με την επιλεκτική εισαγωγή, αφαίρεση ή τροποποίηση συγκεκριμένων γονιδίων από το γονιδίωμα ζώων εργαστηρίου δημιουργούνται φυλές ιδανικές για τη μελέτη ανθρώπινων νόσων. Γενετικώς τροποποιημένα ζώα χρησιμοποιείται ως μοντέλα νια τη μελέτη ασθενειών όπως η νόσος Creutzfeldt-Jakob (νόσος των τρελών αγελάδων), το AIDS. ο καρκίνος κλπ Επίσης, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων μεθόδων θεραπείας αυτοάνοσων νοσημάτων όπως ο εφηβικός σακχαρώδης διαβήτης, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος Alzheιmer κλπ.

Χρησιμοποιούνται ακόμα για τη δημιουργία ξενομοσχευμάτων και την παραγωγή διατροφικών συμπληρωμάτων και φαρμακευτικών ουσιών. Τέλος, με τη δημιουργία ζώων ευαίσθητων σε συγκεκριμένες τοξίνες μπορεί να γίνει τοξικολογικός έλεγχος τροφίμων και φαρμάκων.

Ο ανθρώπινος οργανισμός, όπως έχει ήδη αναφερθεί χρειάζεται τα ω-3 και ω-6 λιπαρό οξέα. Η επιδίωξη πίσω από τη μελέτη αυτή είναι να αποδειχθεί ότι διαγενετικά ζώα που θα δημιουργηθούν με προσθήκη συγκεκριμένων γονιδίων θα μπορέσουν να αποτελέσουν νέες διατροφικές πηγές πολύτιμων λειτουργικών συστατικών που δεν θα φέρουν το προβλήματα των υπαρχουσών πηγών.

Για παράδειγμα, το λιπαρά ψάρια αποτελούν σήμερα την κυριότερη πηγή λιπαρών οξέων ω-3 και ω-6. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, μεγάλου μεγέθους τέτοια ψάρια που αλιεύονται στην ανοιχτή θάλασσα βρίσκονται μολυσμένο με υδράργυρο και άλλες καρκινογόνες ουσίες, οπότε η συστηματική κατανάλωσή τους μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό προβλήματα. Με τα διαγενετικά ζώα τέτοιοι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κατανάλωσή τους είναι απαραίτητα ακίνδυνη. καθώς ισχύουν και για αυτά οι επιφυλάξεις και οι προϋποθέσεις που ισχύων για το γεννητικά τροποποιημένα τρόφιμα.

Αφήστε μια απάντηση