Βιβλιογραφία

Κοντογιάννη. Μ. 2010, «Βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία» στο Ν. Κατσιλάμπρος και συνεργάτες (2010) (επιμ.) Κλινική Διατροφή, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, ΜΕΠΕ Αθήνα

 Γεράρδη. Ν. 2009 « Έρευνα αγοράς σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής και τον ρόλο του φαρμακοποιού ως επιστημονικού συμβούλου στη διάθεση τους στο κοινό», Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμήμα Φαρμακευτικής.

Αφήστε μια απάντηση